Skulle du ønske at klage til os

Kommer du i en situation, hvor du har behov for at klage over forhold vedrørende dine forsikringer hos Dansk Glasforsikring, kan du benytte dette link, hvor du finder en klagevejledning og information om klageansvarlig.
https://concordia.dk/om-concordia/klager/