Pressemeddelelse

Dansk Glasforsikring A/S er solgt til Concordia Forsikring A/S

Ny ejer overtager med Finanstilsynets godkendelse selskabet ultimo juni måned 2018

 

Concordia Forsikring, som ejes af Himmerland Forsikring gs., og Dansk Glasforsikring har indgået en aftale om overtagelse af den samlede aktiekapital i Dansk Glasforsikring, hvilket alle selskabets 139 aktionærer har bakket op om.

Dansk Glasforsikring bliver således et datterselskab af Concordia Forsikring og vil fremover kunne trække på hele Himmerland Forsikring-koncernens produkter og ressourcer.

Jørn B. Olsen, der er bestyrelsesformand for Dansk Glasforsikring, siger: "Generationer har været aktionærer og fulgt Dansk Glasforsikring i medgang og modgang i selskabets 133-årige tilværelse. Det er derfor ikke uden vemod, at vi giver stafetten videre, men en fortsættelse af selskabet ville kræve en ændring af den nuværende forretningsmodel, således at selskabet fremover også kunne tilbyde andre forsikringer end glas og sanitet. Dette er nu muliggjort".

Bestyrelsesformanden for Himmerland Forsikring og Concordia Forsikring, Erling Sørensen, tilføjer: "Himmerland Forsikring og Concordia Forsikring har god erfaring med videreførelse og positiv udvikling af en bestående forsikringsportefølje, og Dansk Glasforsikring vil fortsat fremstå med eget brand overfor både nuværende og fremtidige forsikringstagere. Den synlige forskel vil blot være, at Concordia Forsikring kan tilbyde andre forsikringsprodukter i tilknytning til de bestående".

Direktør i Himmerland Forsikring-koncernen, Ole Færch, der indtræder i direktionen for Dansk Glasforsikring, glæder sig til, sammen med de to selskabers medarbejdere, at kunne videreføre en opgave, der for flere implicerede må betragtes som et livsværk.

"Vi er glade for at kunne videreføre og udbygge selskabets nuværende brand og position på markedet til glæde for selskabets forsikringstagere, samarbejdspartnere og medarbejdere", siger Ole Færch, der sammen med direktør Christian C. Nielsen og øvrige medarbejdere på kontoret i Virum vil sikre en stabil overgang i vante rammer.

Rent selskabsteknisk forventes Dansk Glasforsikring og Concordia Forsikring fusioneret inden årets udgang.

Henvendelse om denne pressemeddelelse kan rettes til: 

Christian C. Lund Nielsen                                                           Ole Færch
Dansk Glasforsikring Concordia Forsikring
Direktør Direktør
Tlf. 45 87 13 66 Tlf. 63 14 44 44